پیام آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به مقام معظم رهبری بعد از انتصاب به ریاست مجمع تشخیص

پیام آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به مقام معظم رهبری بعد از انتصاب به ریاست مجمع تشخیص
ریاست جدید مجمع تشخیص مصحلت نظام پس از انتصاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پیامی به رهبر معظم انقلاب فرستاد.

پیام آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به مقام معظم رهبری بعد از انتصاب به ریاست مجمع تشخیص

ریاست جدید مجمع تشخیص مصحلت نظام پس از انتصاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پیامی به رهبر معظم انقلاب فرستاد.
پیام آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به مقام معظم رهبری بعد از انتصاب به ریاست مجمع تشخیص