پروژه‌های محرومیت زدایی در ۵ روستای لرستان اجرا می‌شود

پروژه‌های محرومیت زدایی در ۵ روستای لرستان اجرا می‌شود
مهر نوشت: فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان از اجرای پروژه های محرومیت زدایی توسط این نهاد در پنج دهستان استان خبر داد

پروژه‌های محرومیت زدایی در ۵ روستای لرستان اجرا می‌شود

مهر نوشت: فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان از اجرای پروژه های محرومیت زدایی توسط این نهاد در پنج دهستان استان خبر داد
پروژه‌های محرومیت زدایی در ۵ روستای لرستان اجرا می‌شود