پخش بازی فوتبال در اولین جلسه وزیر ورزش با روسای فدراسیون‌ها

پخش بازی فوتبال در اولین جلسه وزیر ورزش با روسای فدراسیون‌ها
اولین نشست روسای فدراسیون‌های ورزشی با حضور سلطانی‌فر، وزیر جدید ورزش و جوانان برگزار شد.

پخش بازی فوتبال در اولین جلسه وزیر ورزش با روسای فدراسیون‌ها

اولین نشست روسای فدراسیون‌های ورزشی با حضور سلطانی‌فر، وزیر جدید ورزش و جوانان برگزار شد.
پخش بازی فوتبال در اولین جلسه وزیر ورزش با روسای فدراسیون‌ها