پاسخ کنایه‌ای معاون سیاسی سپاه به اردوغان: توان نابودی بشار اسد را نداری/باید پاسخگوی مردم‌ات باشی

پاسخ کنایه‌ای معاون سیاسی سپاه به اردوغان: توان نابودی بشار اسد را نداری/باید پاسخگوی مردم‌ات باشی
تسنیم نوشت: معاون سیاسی سپاه در پاسخ به اظهارات اخیر اردوغان مبنی بر اینکه برای نابودی بشار اسد وارد سوریه شده است، گفت:اگر ترکیه چنین توانی را داشت، در گذشته در تشکیل منطقه حائل موفق می‌شد.

پاسخ کنایه‌ای معاون سیاسی سپاه به اردوغان: توان نابودی بشار اسد را نداری/باید پاسخگوی مردم‌ات باشی

تسنیم نوشت: معاون سیاسی سپاه در پاسخ به اظهارات اخیر اردوغان مبنی بر اینکه برای نابودی بشار اسد وارد سوریه شده است، گفت:اگر ترکیه چنین توانی را داشت، در گذشته در تشکیل منطقه حائل موفق می‌شد.
پاسخ کنایه‌ای معاون سیاسی سپاه به اردوغان: توان نابودی بشار اسد را نداری/باید پاسخگوی مردم‌ات باشی