پاسخ رسول خادم به اظهارات نتانیاهو

پاسخ رسول خادم به اظهارات نتانیاهو
در پی پیام ویدیویی نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، رئیس فدراسیون کشتی پیامی را در پاسخ به وی منتشر کرد.

پاسخ رسول خادم به اظهارات نتانیاهو

در پی پیام ویدیویی نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، رئیس فدراسیون کشتی پیامی را در پاسخ به وی منتشر کرد.
پاسخ رسول خادم به اظهارات نتانیاهو