پاسخ بهاره رهنما به کنایه‌ روزنامه کیهان/ عکس

پاسخ بهاره رهنما به کنایه‌ روزنامه کیهان/ عکس
بهاره رهنما با انتشار مطلبی در اینستاگرام به انتقادات و کنایه‌ها درباره اشتباهات نوشتاری خود در فضای مجازی پاسخ داد.

پاسخ بهاره رهنما به کنایه‌ روزنامه کیهان/ عکس

بهاره رهنما با انتشار مطلبی در اینستاگرام به انتقادات و کنایه‌ها درباره اشتباهات نوشتاری خود در فضای مجازی پاسخ داد.
پاسخ بهاره رهنما به کنایه‌ روزنامه کیهان/ عکس