پادشاه مراکش: امیرالمومنین هستم!

پادشاه مراکش: امیرالمومنین هستم!
ایسنا نوشت: پادشاه مراکش در واکنش به شایعات مطرح شده درخصوص پروژه‌هایی که این کشور در ماداگاسکار کلید زده، خود را “امیرالمومنین” خواند و گفت: حضور مراکش در قاره آفریقا برای برخی خوشایند نیست.

پادشاه مراکش: امیرالمومنین هستم!

ایسنا نوشت: پادشاه مراکش در واکنش به شایعات مطرح شده درخصوص پروژه‌هایی که این کشور در ماداگاسکار کلید زده، خود را “امیرالمومنین” خواند و گفت: حضور مراکش در قاره آفریقا برای برخی خوشایند نیست.
پادشاه مراکش: امیرالمومنین هستم!