پادشاه عربستان شماری از مقامات عالی‌رتبه این کشور را برکنار کرد

پادشاه عربستان شماری از مقامات عالی‌رتبه این کشور را برکنار کرد
ایرنا نوشت: پادشاه عربستان در ادامه تغییرات در سطوح بالای مقامات این کشور رئیس ستاد ارتش، فرمانده نیروی هوایی و فرمانده نیروی زمینی را برکنار کرد.

پادشاه عربستان شماری از مقامات عالی‌رتبه این کشور را برکنار کرد

ایرنا نوشت: پادشاه عربستان در ادامه تغییرات در سطوح بالای مقامات این کشور رئیس ستاد ارتش، فرمانده نیروی هوایی و فرمانده نیروی زمینی را برکنار کرد.
پادشاه عربستان شماری از مقامات عالی‌رتبه این کشور را برکنار کرد