ویژگی‌های رئیس‌جمهور از زبان معاونش/ از بی‌توجهی به حرف‌های درِ گوشی تا ناتوانی دیگران ازخواندن ذهنش

ویژگی‌های رئیس‌جمهور از زبان معاونش/ از بی‌توجهی به حرف‌های درِ گوشی تا ناتوانی دیگران ازخواندن ذهنش
ایسنا نوشت: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دیروز در وزارت کشور جلسه‌ای برای تطبیق لایحه جامع انتخابات با سیاست‌های کلی انتخابات برگزار شد.

ویژگی‌های رئیس‌جمهور از زبان معاونش/ از بی‌توجهی به حرف‌های درِ گوشی تا ناتوانی دیگران ازخواندن ذهنش

ایسنا نوشت: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دیروز در وزارت کشور جلسه‌ای برای تطبیق لایحه جامع انتخابات با سیاست‌های کلی انتخابات برگزار شد.
ویژگی‌های رئیس‌جمهور از زبان معاونش/ از بی‌توجهی به حرف‌های درِ گوشی تا ناتوانی دیگران ازخواندن ذهنش