ونگر بازهم به مورینیو باخت

ونگر بازهم به مورینیو باخت
منچستریونایتد موفق شد آرسنال را شکست دهد.

ونگر بازهم به مورینیو باخت

منچستریونایتد موفق شد آرسنال را شکست دهد.
ونگر بازهم به مورینیو باخت