وقوع ۷ زلزله پیاپی در «فاریاب» کرمان

وقوع ۷ زلزله پیاپی در «فاریاب» کرمان
ایسنا نوشت: زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 4.2 در مقیاس امواج درونی زمین، «فاریاب» در استان کرمان را لرزاند.

وقوع ۷ زلزله پیاپی در «فاریاب» کرمان

ایسنا نوشت: زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 4.2 در مقیاس امواج درونی زمین، «فاریاب» در استان کرمان را لرزاند.
وقوع ۷ زلزله پیاپی در «فاریاب» کرمان

نصب تلگرام فارسی