وزیر ارشاد: زلزله‌زدگان تنها به مسکن نیاز ندارند، تسکین آلام هم لازم دارند

وزیر ارشاد: زلزله‌زدگان تنها به مسکن نیاز ندارند، تسکین آلام هم لازم دارند
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نقش هنرمندان در تکسین آلام زلزله‌زدگان نوشت.

وزیر ارشاد: زلزله‌زدگان تنها به مسکن نیاز ندارند، تسکین آلام هم لازم دارند

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نقش هنرمندان در تکسین آلام زلزله‌زدگان نوشت.
وزیر ارشاد: زلزله‌زدگان تنها به مسکن نیاز ندارند، تسکین آلام هم لازم دارند