وزیرراه و شهرسازی: شرکت بوئینگ به ایران می آید

ایرنا به نقل از وزیر راه و شهرسازی نوشت: با توجه به چراغ سبز دولت آمریکا به شرکت بوئینگ از این شرکت برای انجام مذاکره لازم با شرکت های ایرانی دعوت شده است.

باشگاه خبری ورزشی

قدیر نیوز