ورزش تیراندازی خلخال در کما بسر می برد

ورزش تیراندازی خلخال در کما بسر می برد
فعالیت های هیات تیراندازی خلخال از سه سال پیش تعطیل شده و علاقمندان به این رشته مفرح ورزشی همچنان در انتظار باز شدن درهای بسته سالن تیراندازی این شهرستان هستند.

ورزش تیراندازی خلخال در کما بسر می برد

فعالیت های هیات تیراندازی خلخال از سه سال پیش تعطیل شده و علاقمندان به این رشته مفرح ورزشی همچنان در انتظار باز شدن درهای بسته سالن تیراندازی این شهرستان هستند.
ورزش تیراندازی خلخال در کما بسر می برد

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی