واکنش نمایندگان کنگره آمریکا به تصمیم ترامپ درباره قدس

واکنش نمایندگان کنگره آمریکا به تصمیم ترامپ درباره قدس
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: نمایندگان جمهوری خواه و بخشی از نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آن کشور برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی استقبال کردند.

واکنش نمایندگان کنگره آمریکا به تصمیم ترامپ درباره قدس

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: نمایندگان جمهوری خواه و بخشی از نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آن کشور برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی استقبال کردند.
واکنش نمایندگان کنگره آمریکا به تصمیم ترامپ درباره قدس