واکنش ظریف به انتخابات آمریکا

واکنش ظریف به انتخابات آمریکا
دکتر ظریف به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.

واکنش ظریف به انتخابات آمریکا

دکتر ظریف به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.
واکنش ظریف به انتخابات آمریکا

دانلود رایگان اینستاگرام