واژگونی مرگبار یک اتوبوس در جاده اقلید فارس/ ۲۰ کشته و ۲۰ زخمی

واژگونی مرگبار یک اتوبوس در جاده اقلید فارس/ ۲۰ کشته و ۲۰ زخمی
مهر نوشت:واژگونی اتوبوس در محور اقلید منجر به مرگ ٢٠ نفر و مصدومیت ٢٠ نفر دیگر شد.

واژگونی مرگبار یک اتوبوس در جاده اقلید فارس/ ۲۰ کشته و ۲۰ زخمی

مهر نوشت:واژگونی اتوبوس در محور اقلید منجر به مرگ ٢٠ نفر و مصدومیت ٢٠ نفر دیگر شد.
واژگونی مرگبار یک اتوبوس در جاده اقلید فارس/ ۲۰ کشته و ۲۰ زخمی

دانلود برنامه ایمو