واردات ساعت دستورالعمل می‌خواهد؟

واردات ساعت دستورالعمل می‌خواهد؟
گمرک ایران اعلام کرد استانداردی برای واردات ساعت به کشور تعریف نشده و هیچ گزارشی از اتحادیه صنف ساعت درخصوص واردات ساعت‌های تقلبی رسما دریافت نشده است.

واردات ساعت دستورالعمل می‌خواهد؟

گمرک ایران اعلام کرد استانداردی برای واردات ساعت به کشور تعریف نشده و هیچ گزارشی از اتحادیه صنف ساعت درخصوص واردات ساعت‌های تقلبی رسما دریافت نشده است.
واردات ساعت دستورالعمل می‌خواهد؟