هیلاری و ترامپ پیروز انتخابات سه شنبه بزرگ ۳ آمریکا

ایرنا نوشت: هیلاری کلینتون و دانالد ترامپ با پیروزی در اکثریت ایالت های برگزار کننده انتخابات، پیروز دیگری را در سه شنبه بزرگ۳ رقم زدند.

فیلم سریال آهنگ

سیستم اطلاع رسانی