هنرمندان نمایشنامه خوان در سقز گرد هم می‌آیند

هنرمندان نمایشنامه خوان در سقز گرد هم می‌آیند
مسئول دفتر هنرهای نمایشی سقز از برگزاری دومین جشنواره نمایشنامه خوانی در آذرماه سال جاری در شهرستان سقز خبر داد.

هنرمندان نمایشنامه خوان در سقز گرد هم می‌آیند

مسئول دفتر هنرهای نمایشی سقز از برگزاری دومین جشنواره نمایشنامه خوانی در آذرماه سال جاری در شهرستان سقز خبر داد.
هنرمندان نمایشنامه خوان در سقز گرد هم می‌آیند