هشدار و توصیه‌ توئیتری رییس جمهور به کارکنان وزارت اطلاعات

هشدار و توصیه‌ توئیتری رییس جمهور به کارکنان وزارت اطلاعات
صفحه توئیتر ریاست جمهوری متنی از سخنان وی در دیدار با کارکنان وزارت اطلاعات را منتشر کرد.

هشدار و توصیه‌ توئیتری رییس جمهور به کارکنان وزارت اطلاعات

صفحه توئیتر ریاست جمهوری متنی از سخنان وی در دیدار با کارکنان وزارت اطلاعات را منتشر کرد.
هشدار و توصیه‌ توئیتری رییس جمهور به کارکنان وزارت اطلاعات

پامنا موبایل لپ تاپ