هشدار مهم وزیر کشور به مردم؛ قطعا تجمعات غیرقانونی است، شرکت نکنید

هشدار مهم وزیر کشور به مردم؛ قطعا تجمعات غیرقانونی است، شرکت نکنید
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وزیر کشور گفت: از مردم تقاضا داریم در تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند، اگر قصد تجمع دارند درخواست دهند، بررسی می‌شود.

هشدار مهم وزیر کشور به مردم؛ قطعا تجمعات غیرقانونی است، شرکت نکنید

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وزیر کشور گفت: از مردم تقاضا داریم در تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند، اگر قصد تجمع دارند درخواست دهند، بررسی می‌شود.
هشدار مهم وزیر کشور به مردم؛ قطعا تجمعات غیرقانونی است، شرکت نکنید