هشدار جدی رهبر انقلاب به آمریکایی‌ها بر سر نقض برجام

هشدار جدی رهبر انقلاب به آمریکایی‌ها بر سر نقض برجام
رهبر انقلاب فرمودند: دولت کنونی آمریکا در قضیه توافق هسته‌ای تخلف‌های متعددی تا الان انجام داده است.

هشدار جدی رهبر انقلاب به آمریکایی‌ها بر سر نقض برجام

رهبر انقلاب فرمودند: دولت کنونی آمریکا در قضیه توافق هسته‌ای تخلف‌های متعددی تا الان انجام داده است.
هشدار جدی رهبر انقلاب به آمریکایی‌ها بر سر نقض برجام