هشدار به رانندگان؛ از شنبه، دیه ۲۵۳ میلیون تومان می شود

هشدار به رانندگان؛ از شنبه، دیه ۲۵۳ میلیون تومان می شود
مهر نوشت: رئیس ستاد دیه کشور اعلام کرد: از روز شنبه مبلغ دیه ۲۵۳ میلیون تومان می شود.

هشدار به رانندگان؛ از شنبه، دیه ۲۵۳ میلیون تومان می شود

مهر نوشت: رئیس ستاد دیه کشور اعلام کرد: از روز شنبه مبلغ دیه ۲۵۳ میلیون تومان می شود.
هشدار به رانندگان؛ از شنبه، دیه ۲۵۳ میلیون تومان می شود

بک لینک رنک ۵