نمایندگان باید اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت را پیگیری کنند

دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان گفت: اگر تحول نظام سلامت به حقیقت بپیوندد، یک انقلاب در حوزه سلامت رخ می‎دهد، به همین جهت نمایندگان باید اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت را پیگیری کنند.

عکس های داغ جدید

عرفان دینی