نمایشگاه کتاب شهریورماه در ارومیه برگزار می شود

نمایشگاه کتاب شهریورماه در ارومیه برگزار می شود
منوچهر زاده علی معاون فرهنگی اداره کل ارشاد آذربایجان‌غربی گفت: نمایشگاه سراسری کتاب شهریورماه به میزبانی ارومیه برپا می‌شود.

نمایشگاه کتاب شهریورماه در ارومیه برگزار می شود

منوچهر زاده علی معاون فرهنگی اداره کل ارشاد آذربایجان‌غربی گفت: نمایشگاه سراسری کتاب شهریورماه به میزبانی ارومیه برپا می‌شود.
نمایشگاه کتاب شهریورماه در ارومیه برگزار می شود

اس ام اس جدید