نقش شبکه های مبایلی در انتخابات/۶۱درصدشرکت کنندگان دریک نظرسنجی:منبع اصلی مان تلگرام وتوییتر و…است

تابناک نوشت:بیش از ۶۰ درصد مخاطبان، فضای مجازی را منبع اصلی بررسی نامزدها و انتخاب کاندیدای اصلح می دانند.

گوشی

مرجع توریسم