نظر یامین پور در مورد گفتگوی دیشب با عراقچی +عکس

نظر یامین پور در مورد گفتگوی دیشب با عراقچی +عکس

گروه سیاست جهان نیوز: وحید یامین پور، مجری برنامه جهان آرا پیرامون گفتگوی دیشب با سید عباس عراقچی نکاتی را مطرح کرد:

۱.هرچند جناب آقای ظریف و عراقچی بارها در تلویزیون حاضر شده و درباره برجام سخن گفته‌اند ولی حجم واکنش‌ها به جهان آرای دیشب نشان داد مخاطبان منتظر گفتگویی صریح‌تر دراین باره بوده اند.

۲.برنامه دیشب گفتگو بود و نه مناظره؛ مجری در موقعیت اجرا حدود ۲۰ دقیقه فرصت دارد برای طرح پرسش‌ها و مهمان برنامه حدود یکساعت و نیم برای پاسخ. آنچنان که حین برنامه عرض کردم هرچند که برخی پاسخها را نپذیرم ولی ارزیابی پاسخ‌ها به عهده مخاطبان و کارشناسان است؛ 

دست کم گفتگوی دیشب نشان داد موضوعاتی مثل اجرای گام به گام و متناظر تعهدات، نظارت بر اجرای تعهدات توسط طرف مقابل، ابزارهای ایران برای حفظ منافع‌مان در برابر ابزارهای امریکا و آینده‌ی برجام با توجه به روش ترامپ هنوز توضیح کاملی ندارد.

۳.این توقع که یک دیپلمات ارشد تمام پرسش‌ها را کامل و صریح پاسخ دهند منصفانه نیست؛ طبعا مصلحت‌هایی برای گفتن یا نگفتن برخی مسائل وجود دارد که قابل درک است

نظر یامین پور در مورد گفتگوی دیشب با عراقچی +عکس

گروه سیاست جهان نیوز: وحید یامین پور، مجری برنامه جهان آرا پیرامون گفتگوی دیشب با سید عباس عراقچی نکاتی را مطرح کرد:

۱.هرچند جناب آقای ظریف و عراقچی بارها در تلویزیون حاضر شده و درباره برجام سخن گفته‌اند ولی حجم واکنش‌ها به جهان آرای دیشب نشان داد مخاطبان منتظر گفتگویی صریح‌تر دراین باره بوده اند.

۲.برنامه دیشب گفتگو بود و نه مناظره؛ مجری در موقعیت اجرا حدود ۲۰ دقیقه فرصت دارد برای طرح پرسش‌ها و مهمان برنامه حدود یکساعت و نیم برای پاسخ. آنچنان که حین برنامه عرض کردم هرچند که برخی پاسخها را نپذیرم ولی ارزیابی پاسخ‌ها به عهده مخاطبان و کارشناسان است؛ 

دست کم گفتگوی دیشب نشان داد موضوعاتی مثل اجرای گام به گام و متناظر تعهدات، نظارت بر اجرای تعهدات توسط طرف مقابل، ابزارهای ایران برای حفظ منافع‌مان در برابر ابزارهای امریکا و آینده‌ی برجام با توجه به روش ترامپ هنوز توضیح کاملی ندارد.

۳.این توقع که یک دیپلمات ارشد تمام پرسش‌ها را کامل و صریح پاسخ دهند منصفانه نیست؛ طبعا مصلحت‌هایی برای گفتن یا نگفتن برخی مسائل وجود دارد که قابل درک است

نظر یامین پور در مورد گفتگوی دیشب با عراقچی +عکس