نشست مشترک بانوان فعال امور شهری کشور در مترو پلیس مشهد برگزار شد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج گفت: دبیرخانه شبکه بین المللی زنان مترو پلیس در مشهد مقدس نشستی به منظور ایجاد تعامل بیشتر بانوان فعال در امور شهری ایران و تشکیل شبکه ای به منظور تبادل دانش و تجربه و همچنین فراهم نمودن بستر لازم برای حضور قوی و فعال بانوان مسلمان در عرصه بین المللی برگزار کرد.

گوشی

استخدام ایران