نجات کودک سه ساله از عمق ده متری یک چاه

نجات کودک سه ساله از عمق ده متری یک چاه
امدادگران چینی پس از دو ساعت تلاش توانستند کودک سه ساله را از چاه ده متری که در آن سقوط کرده بود نجات دهند.

نجات کودک سه ساله از عمق ده متری یک چاه

امدادگران چینی پس از دو ساعت تلاش توانستند کودک سه ساله را از چاه ده متری که در آن سقوط کرده بود نجات دهند.
نجات کودک سه ساله از عمق ده متری یک چاه

بک لینک رنک ۸