نامه علی مطهری به دادستان درباره حکم جلب محمودصادقی/چرا قوه‌قضاییه خود را به هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند

نامه علی مطهری به دادستان درباره حکم جلب محمودصادقی/چرا قوه‌قضاییه خود را به هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند
ایسنا نوشت: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به دادستان تهران با اشاره به اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در ماجرای حکم بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفت که اگر این نماینده مجلس شاکی خصوصی جدی داشته چرا قبلا به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی در مورد حساب های بانکی قوه قضائیه به جریان افتاده است؟

نامه علی مطهری به دادستان درباره حکم جلب محمودصادقی/چرا قوه‌قضاییه خود را به هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند

ایسنا نوشت: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به دادستان تهران با اشاره به اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در ماجرای حکم بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفت که اگر این نماینده مجلس شاکی خصوصی جدی داشته چرا قبلا به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی در مورد حساب های بانکی قوه قضائیه به جریان افتاده است؟
نامه علی مطهری به دادستان درباره حکم جلب محمودصادقی/چرا قوه‌قضاییه خود را به هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند