ناسزای تابش به نقوی حسینی در صحن مجلس!

ناسزای تابش به نقوی حسینی در صحن مجلس!

به گزارش جهان نیوز، پس از آنکه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در نطق میان‌دستور خود عبارت امام راحل مبنی بر اینکه «مجلس عصاره فضائل ملت است» را به «مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان است» تغییر داد، نمایندگان خواهان ارائه تذکر ماده ۷۹ آئین نامه شدند.

در ادامه اعتراض نمایندگان، بعد از آنکه علی مطهری مانع تذکر نقوی حسینی به سخنان حاشیه‌ساز محمودصادقی و تحریف آشکار سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شد، تابش عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید با الفاظی رکیک خطاب به عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «آیا تو عصاره فضائل ملت هستی؟»

به گزارش فارس، در پی این اتفاقات برای لحظاتی جو مجلس متشنج شد.

ناسزای تابش به نقوی حسینی در صحن مجلس!

به گزارش جهان نیوز، پس از آنکه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در نطق میان‌دستور خود عبارت امام راحل مبنی بر اینکه «مجلس عصاره فضائل ملت است» را به «مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان است» تغییر داد، نمایندگان خواهان ارائه تذکر ماده ۷۹ آئین نامه شدند.

در ادامه اعتراض نمایندگان، بعد از آنکه علی مطهری مانع تذکر نقوی حسینی به سخنان حاشیه‌ساز محمودصادقی و تحریف آشکار سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شد، تابش عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید با الفاظی رکیک خطاب به عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «آیا تو عصاره فضائل ملت هستی؟»

به گزارش فارس، در پی این اتفاقات برای لحظاتی جو مجلس متشنج شد.

ناسزای تابش به نقوی حسینی در صحن مجلس!