میمند کرمان؛ مرکز تحقیقات بین‌المللی میراث فرهنگی

صبح روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه جشن ثبت جهانی روستای میمند با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، معاونین و استاندار کرمان برگزار شد. روستایی که پس از سه بار تلاش ناکام، سرانجام در سیزدهم تیرماه سال ۹۴ پس از سه بار تلاش ناکام، منظر فرهنگی روستای صخره ای میمند در فهرست یونسکو ثبت شد. در جشنی که روز گذشته در این روستا برگزار شد، از لوح ثبت جهانی منظر فرهنگی میمند که در پایان دیدار مدیرکل یونسکو با رئیس جمهور کشورمان در سفر به فرانسه به وی اهدا شد و تمبر یادبود ثبت این روستا رونمایی شد.
میمند برای تمام جهانیان شناخته شد

دانلود موزیک

خبر اسلامی