میراث ۷۵۰ میلیون دلاری مایکل جکسون

شرکت سونی با پرداخت ۷۵۰ میلیون دلار مالک شرکت انتشار موسیقی مایکل جکسون می‌شود.

روزنامه ایران

مرجع سلامتی