مکری با «هجوم» به برلین می‌رود

مکری با «هجوم» به برلین می‌رود
فیلم «هجوم» ساخته شهرام مکری راهی بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین شد.

مکری با «هجوم» به برلین می‌رود

فیلم «هجوم» ساخته شهرام مکری راهی بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین شد.
مکری با «هجوم» به برلین می‌رود