مظلومی: بازی با استقلال خوزستان سرنوشت ساز نیست/ می خواهیم سه امتیاز را بگیریم

مظلومی: بازی با استقلال خوزستان سرنوشت ساز نیست/ می خواهیم سه امتیاز را بگیریم
پرویز مظلومی گفت: بازی با استقلال خوزستان سرنوشت ساز نیست چون ۶ بازی دیگر باقی مانده است.

مظلومی: بازی با استقلال خوزستان سرنوشت ساز نیست/ می خواهیم سه امتیاز را بگیریم

پرویز مظلومی گفت: بازی با استقلال خوزستان سرنوشت ساز نیست چون ۶ بازی دیگر باقی مانده است.
مظلومی: بازی با استقلال خوزستان سرنوشت ساز نیست/ می خواهیم سه امتیاز را بگیریم

بک لینک