مشکل مال باختگان شرکت خودروی صدرا حل شد/ رئیس ستاد مدیریت سوخت: وام ۴ درصد می گیرند

طلبکاران شرکت خودروی صدرا که بارها در مقابل ستاد مدیریت سوخت کشور تجمع کرده بودند، صاحب خودرو می شوند.

علم و فناوری

دانلود فیلم خارجی