مردی که پرسپولیس را شش‌تایی کرد

مردی که پرسپولیس را شش‌تایی کرد
روزنامه خبرورزشی نوشت: فوتبال ایران امروز عزادار است و باشگاه استقلال صاحب ‌عزا. امروز مردی را به خاک سپردیم که گوشه‌ای از افتخارات فوتبال ایران است و به رغم اینکه سالیان متمادی در استقلال بود، مورد احترام پرسپولیسی‌ها هم قرار داشت.

مردی که پرسپولیس را شش‌تایی کرد

روزنامه خبرورزشی نوشت: فوتبال ایران امروز عزادار است و باشگاه استقلال صاحب ‌عزا. امروز مردی را به خاک سپردیم که گوشه‌ای از افتخارات فوتبال ایران است و به رغم اینکه سالیان متمادی در استقلال بود، مورد احترام پرسپولیسی‌ها هم قرار داشت.
مردی که پرسپولیس را شش‌تایی کرد

oxin channel