مردی پس از قتل خواهرزاده ناتنی اش، به قلب خود شلیک کرد

مردی پس از قتل خواهرزاده ناتنی اش، به قلب خود شلیک کرد
ایران نوشت:صبح یکشنبه ۲۲ فروردین سال جاری، درگیری و فریادهای مردی از داخل دهیاری روستای کهکدان بخش زند ملایر، روستاییان را به ساختمان دهیاری کشاند.

مردی پس از قتل خواهرزاده ناتنی اش، به قلب خود شلیک کرد

ایران نوشت:صبح یکشنبه ۲۲ فروردین سال جاری، درگیری و فریادهای مردی از داخل دهیاری روستای کهکدان بخش زند ملایر، روستاییان را به ساختمان دهیاری کشاند.
مردی پس از قتل خواهرزاده ناتنی اش، به قلب خود شلیک کرد

خرید بک لینک