مردافغانی به جرم قتل برادرش به اعدام محکوم شد/قاتل:برادرم پشت سر همسرم حرفهای نامربوط می زد

مردافغانی به جرم قتل برادرش به اعدام محکوم شد/قاتل:برادرم پشت سر همسرم حرفهای نامربوط می زد
ایران نوشت: بامداد هجدهم آبان ۹۳ به دنبال اعلام خبر قتل مرد ۳۷ ساله‌ای به نام داوود مقابل خانه‌اش واقع در ملارد –شهریار- برادرش فاروق توسط پلیس بازداشت شد

مردافغانی به جرم قتل برادرش به اعدام محکوم شد/قاتل:برادرم پشت سر همسرم حرفهای نامربوط می زد

ایران نوشت: بامداد هجدهم آبان ۹۳ به دنبال اعلام خبر قتل مرد ۳۷ ساله‌ای به نام داوود مقابل خانه‌اش واقع در ملارد –شهریار- برادرش فاروق توسط پلیس بازداشت شد
مردافغانی به جرم قتل برادرش به اعدام محکوم شد/قاتل:برادرم پشت سر همسرم حرفهای نامربوط می زد