مراسم سالروز شهادت حضرت علی‌بن محمدباقر (ع) و یادواره ۱۵۰ شهید اردهال برگزار شد

مراسم سالروز شهادت حضرت علی‌بن محمدباقر (ع) و یادواره ۱۵۰ شهید اردهال برگزار شد
به گزارش تسنیم، مراسم سالروز شهادت نخستین شهید اهل بیت و یادواره ۱۵۰ شهید منطقه اردهال پیش از ظهر امروز در آستان مقدس امامزاده علی‌بن محمدباقر (ع) در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.

مراسم سالروز شهادت حضرت علی‌بن محمدباقر (ع) و یادواره ۱۵۰ شهید اردهال برگزار شد

به گزارش تسنیم، مراسم سالروز شهادت نخستین شهید اهل بیت و یادواره ۱۵۰ شهید منطقه اردهال پیش از ظهر امروز در آستان مقدس امامزاده علی‌بن محمدباقر (ع) در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.
مراسم سالروز شهادت حضرت علی‌بن محمدباقر (ع) و یادواره ۱۵۰ شهید اردهال برگزار شد

بک لینک رنک ۱