مذاکرات جدید ایرباس برای قرارداد ساخت قطعات در ایران/ نیاز ایران به ۴۰۰ هواپیما در دهه آینده

ایران می تواند طبق قرارداد منعقد شده در بهمن ماه که منجر به خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس شد، قطعات هواپیماهای سری SE را نیز تولید کند.

سیستم اطلاع رسانی

سپهر نیوز