محور کرج – چالوس مسدود شد

محور کرج – چالوس مسدود شد
جانشین رئیس پلیس راه راهور نیروی انتظامی گفت: محور کرج – چالوس از امروز (۲۳ فروردین) تا فردا (۲۴ فروردین) به علت انجام عملیات لق گیری سنگ های معلق و تثبیت و جلوگیری از ریزش مسدود است.

محور کرج – چالوس مسدود شد

جانشین رئیس پلیس راه راهور نیروی انتظامی گفت: محور کرج – چالوس از امروز (۲۳ فروردین) تا فردا (۲۴ فروردین) به علت انجام عملیات لق گیری سنگ های معلق و تثبیت و جلوگیری از ریزش مسدود است.
محور کرج – چالوس مسدود شد

بک لینک رنک ۴