محروم ترین استان ها از نظر شاخص های آموزشی کدامند؟

محروم ترین استان ها از نظر شاخص های آموزشی کدامند؟
ایسنا نوشت: وزیر آموزش و پرورش گفت: در شاخص های آموزشی کشور سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی محروم ترین استان ها بوده اند.

محروم ترین استان ها از نظر شاخص های آموزشی کدامند؟

ایسنا نوشت: وزیر آموزش و پرورش گفت: در شاخص های آموزشی کشور سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی محروم ترین استان ها بوده اند.
محروم ترین استان ها از نظر شاخص های آموزشی کدامند؟

فروش بک لینک