مبارزه با فساد یک روز، هم‌زیستی با فساد هر روز

مبارزه با فساد یک روز، هم‌زیستی با فساد هر روز
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد یادداشتی در مورد این بلیه در اقتصاد ایران نوشته است.

مبارزه با فساد یک روز، هم‌زیستی با فساد هر روز

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد یادداشتی در مورد این بلیه در اقتصاد ایران نوشته است.
مبارزه با فساد یک روز، هم‌زیستی با فساد هر روز