مادر همسر رئیس جمهور درگذشت

مادر همسر رئیس جمهور درگذشت
ایرنا نوشت: مادر همسر دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صبح روز سه شنبه در بیمارستان مسیح دانشوری تهران در گذشت.

مادر همسر رئیس جمهور درگذشت

ایرنا نوشت: مادر همسر دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صبح روز سه شنبه در بیمارستان مسیح دانشوری تهران در گذشت.
مادر همسر رئیس جمهور درگذشت

فانتزی

مد روز