لیبرمن به آتش‌سوزی حیفا واکنش نشان داد

لیبرمن به آتش‌سوزی حیفا واکنش نشان داد
ایرنا نوشت: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به آتش سوزی حیفا تهدید کرد که در پاسخ به آتش سوزی ها در سرزمین های اشغالی، شهرک سازی ها را افزایش می دهیم.

لیبرمن به آتش‌سوزی حیفا واکنش نشان داد

ایرنا نوشت: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به آتش سوزی حیفا تهدید کرد که در پاسخ به آتش سوزی ها در سرزمین های اشغالی، شهرک سازی ها را افزایش می دهیم.
لیبرمن به آتش‌سوزی حیفا واکنش نشان داد