قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد؟

قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد؟
ایسنا نوشت: معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران می‌گوید با توجه به اینکه هر ماه امتیاز تسهیلات مسکن جدید اعلام می‌شود، این موضوع روی عرضه و در نتیجه قیمت تسه تاثیر دارد.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد؟

ایسنا نوشت: معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران می‌گوید با توجه به اینکه هر ماه امتیاز تسهیلات مسکن جدید اعلام می‌شود، این موضوع روی عرضه و در نتیجه قیمت تسه تاثیر دارد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد؟