فیلم | چرا محمد هاشمی از جمع کارگزاران خارج شد؟

فیلم | چرا محمد هاشمی از جمع کارگزاران خارج شد؟
محمد هاشمی رفسنجانی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی شب گذشته مهمان برنامه دست خط در شبکه تهران بود. او در این برنامه درباره علت خروجش از حزب کارگزاران توضیحاتی ارائه کرد.

فیلم | چرا محمد هاشمی از جمع کارگزاران خارج شد؟

محمد هاشمی رفسنجانی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی شب گذشته مهمان برنامه دست خط در شبکه تهران بود. او در این برنامه درباره علت خروجش از حزب کارگزاران توضیحاتی ارائه کرد.
فیلم | چرا محمد هاشمی از جمع کارگزاران خارج شد؟