فیلم | واکنش بازیکنان دو تیم والیبال هنگام زمین لرزه میانمار

فیلم | واکنش بازیکنان دو تیم والیبال هنگام زمین لرزه میانمار
واکنش بازیکنان دو تیم والیبال العربی و الجزیره امارات هنگام زمین لرزه میانمار را در ویدئو زیر ببینید.

فیلم | واکنش بازیکنان دو تیم والیبال هنگام زمین لرزه میانمار

واکنش بازیکنان دو تیم والیبال العربی و الجزیره امارات هنگام زمین لرزه میانمار را در ویدئو زیر ببینید.
فیلم | واکنش بازیکنان دو تیم والیبال هنگام زمین لرزه میانمار

دانلود آهنگ آذری